Podziękowanie za współpracę dla Trenera Sławomira Kasprzyka