Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 ze zmianami) – vide Art. 18 ust 1 e* Ustawy, Zarząd MKS „Błękitni” Wronki z siedzibą we Wronkach podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w roku 2015 oraz celu na który zostały przeznaczone:

 

I.                    Ogólna kwota otrzymanych darowizn w roku 2015 – 36.600,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć   tysięcy sześćset złotych 00/100)

II.                  Wykaz darowizn otrzymanych przez MKS „Błękitni” Wronki od osób prawnych (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł/darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku 2015 przekroczyła 35.000 zł).

 

 

 

Lp.

Nazwa (firma)

Darczyńcy

Siedziba

Darczyńcy

Kwota

Darowizny

(PLN)

Cel, na który kwota darowizny została          przeznaczona

1

Amica Wronki  S.A

64-510 Wronki

Ul.Mickiewicza 52

15.000,-

upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*„Art. 18 ust.1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7  są obowiązani:

  1)  w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł,

  2)  w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł”.

 

Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzą Zarząd, Trenerzy i Zawdonicy MKS Błękitni Wronki.

Dnia 18 grudnia (piątek) o godzinie 17.00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury odbędzię się kolejna Piłkarska Gala MKS Błękitnych Wronki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Seniorzy

Następny mecz

Tabela Seniorzy

Zespół Punkty
1 BŁĘKITNI Wronki 0
2 Leśnik Margonin 0
3 1922 Lechia Kostrzyn 0
4 Sparta Złotów 0
5 Sparta Oborniki 0
6 Wełna Skoki 0
7 Płomień Połajewo 0

Wspieraj Nas!

herbJeśli prowadzisz dobrze prosperującą działalność i chciałbyś promować swoją firmę poprzez sport, dołącz do grona wspierających Błękitnych Wronki.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem