Informacja – Darowizny otrzymane przez MKS „Błękitni” Wronki w roku 2016.”

  Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz 1888 ze zmianami) – vide Art. 18 ust 1 e* Ustawy, Zarząd MKS „Błękitni” Wronki z siedzibą we Wronkach podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w roku 2016 oraz celu na który zostały przeznaczone:

 

I.                    Ogólna kwota otrzymanych darowizn w roku 2016 – 34.280,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery   tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)

Darowizny zostały przeznaczone na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

II.                  Żadna z otrzymanych darowizna nie przekroczyła jednorazowej kwoty 15.000,00 zł.

 

           

 

 

           

 

 

*„Art. 18 ust.1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7  są obowiązani:

  1)  w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł,

  2)  w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł”.

 

W piątkowe popołudnie juniorzy młodsi zainaugurowali rozgrywki w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych. Na pierwsze spotkanie Błękitni udali się do Szamotuł zmierzyć się z Football Academy.

Wspieraj Nas!

herbJeśli prowadzisz dobrze prosperującą działalność i chciałbyś promować swoją firmę poprzez sport, dołącz do grona wspierających Błękitnych Wronki.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem