Podziękowanie za współpracę dla Trenera Artura Hibnera